Voorwaarden

Voorwaarden

Inschrijving

Inschrijvingen zijn pas geactiveerd na digitale aanmelding en betaling. U bevestigt hiermee akkoord te gaan met de voorwaarden, privacy regelement en regels van Dansstudio Op den Camp. Bij aanmelding voor 1 aug wordt uw plaats gegarandeerd voor het nieuwe schooljaar.

Afmelding

Het contract wordt aangegaan voor de duur van één schooljaar, doch indien u opzegt vόόr 1 december wordt de tweede halfjaarlijkse termijn niet in rekening gebracht (februari t/m juni). Er is geen restitutie mogelijk bij lesgeld dat in een keer per jaar wordt betaald. Opzeggen dient schriftelijk te geschieden.
Een opzegging via e-mail is pas geldig indien U een ontvangstbevestiging per e -mail van Dansstudio Op den Camp heeft ontvangen.

Administratiekosten

Betaal op tijd, voorkom verhoging. Bij te late betaling zijn we genoodzaakt € 25 administratiekosten in rekening te brengen.

Resitutie

Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.

Kleding

Tijdens de lessen dragen de leerlingen uitsluitend de voorgeschreven danskleding vanwege de uniformiteit. Dit is een wit, lichtblauw of zwart katoenen balletpakje. Vraag bij de docente de kleur die voor jou van toepassing is.

Algemeen

  • Geef adreswijzigingen s.v.p. tijdig door.
  • Laat waardevolle spullen thuis. Dansstudio Op den Camp is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.
  • Dansstudio Op den Camp houdt een aanwezigheidslijst bij. Bij ziekte of verhindering graag tijdig afbellen of mailen.
  • Tijdens de open lessen en presentaties zijn familie, vrienden en andere belangstellenden van harte welkom. Gedurende het jaar is dit niet mogelijk.
  • Tijdens voorstellingen en open lessen worden foto’s en/ of video’s gemaakt, deze
    kunnen worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Indien u hier bezwaar tegen heeft graag doorgeven.
  • De leerling wordt ingedeeld bij peuter-,kleuterdans, kidsswing, Freestyle Streetdance of klassieke (zie dansaanbod op de website) op basis van de groep, klas en/of niveau. De docente bepaalt de groepssamenstelling.